Observatori Ciutadà Municipal d'Eivissa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Òrgans de l´administració municipal
L´Alcalde
Rafael Ruiz González
L´AlcaldeRetribució: 50.110,51 Euros bruts. Dedicació exclusiva.
Declaració de Béns i Activitats:
enllaç a la seva declaració
Dades de contacte:

Adreça: Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel.: 971 303 561
Correu electrònic: alcalde@eivissa.es
Facebook   Twitter
BiografiaRegidories


1r Tinent d'alcalde - Regidor d’Hisenda i Administració Municipal
Ildefonso Molina Jiménez
1erTinentRetribució: 42.902,46.- Euros bruts. Dedicació parcial, 32 hores setmanals.
Declaració de Béns i Activitats:
enllaç a la seva declaració
Regidor del barri de s'Eixample
Dades de contacte:

Adreça: Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 303 561
Correu electrònic: alfonso.molina@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades2n Tinent d'alcalde - Regidor de Benestar Social i Habitatge
Juan Ribas Ferrer
2on Tinent
Retribució: 45.160,48.- Euros bruts anuals. Dedicació exclusiva.
Declaració de bens i activitats: enllaç a la seva declaració
Regidor dels barris de Sa Capelleta, Ses Canyes i S'hort del Bisbe.
Dades de contacte: 
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: joan.ribas@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i biografia3ra Tinent d'alcalde - Regidora de Territori i Vies Públiques
Elena López Boned
3a Tinent d´alcalde
Retribució: 45.160,48.-  Euros bruts anuals. Dedicació exclusiva.
Declaració de bens i activitats: enllaç a la seva declaració
Regidora dels barris d'Es Pratet i Passeig Marítim.
Dades de contacte:
Adreça: Plaça d’Espanya, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 397 500 Correu electrònic: elena.lopez@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i biografia
Regidora de Participació Ciutadana, Igualtat, Barris i Transparència
María del Carmen Boned Verdera
Regidora de Participació Ciutadadana, Igualtat, Barris i Transparència
Retribució: 40.552,67.- Euros bruts anuals. Dedicació exclusiva.
Declaració de 
bens i activitats: enllaç a la seva declaració
Regidora de barris Ca n'Escandell, Can Misses, Cas Mut i Puig des Molins. 
Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: carmen.boned@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i biografiaRegidora de Turisme i Comerç
Gloria Corral Joven
Regidora de Turisme i Comerç-Gloria Corral JovenRetribució: 40.552,67 .- Euros bruts anuals. Dedicació exclusiva.
Declaració de bens i activitats:
enllaç a la seva declaració
Regidora del barri de Cas Serres.
Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: gloria.corral@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i biografia
Regidor d’Esports, Joventut i Festes

Agustín Perea Montiel
Aguntín Perea-Regidor d´Esports, Joventut i FestesRetribució: 37.308,45.- Euros bruts. Dedicació parcial, 32 hores setmanals.
Declaració de bens i activitats:
enllaç a la seva declaració
Regidor dels barris de Ses Figueretes i Es Viver.
Dades de contacte:
Adreça: Carrer de Campanitx, 26 - Eivissa 07800
Tel: 971313564
Correu electrònic: agustin.perea@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i biografiaRegidora d’Educació i Normalització Lingüística
Vicenta Mengual Llull

Vicenta Mengual-Educació i Normalització Retribució: 23.520,55.- Euros bruts. Dedicació parcial. 21 hores setmanals.
Declaració de bens i activitats: enllaç a la seva declaració
Regidora dels barris de La Marina i Vara de Rey.
Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: marivi.mengual@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i biografia

Regidor de Mobilitat i Cementiris
Juan José Hinojo Domene

Juan José Hinojo-Mobilitat i CementirisRetribució: 23.520,55.- Euros bruts. Dedicació parcial. 21 hores setmanals.
Declaració de bens i activitats:
enllaç a la seva declaració
Regidor dels barris de Sa Colomina i Sa Blanca Dona.
Dades de contacte:
Adreça: c. de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800
Tel: 971 199 635
Correu electrònic: juanjo.hinojo@eivissa.es


Regidora de Medi Ambient
Montserrat García Cuenca

Retribució: 40.552,67.- Euros bruts anuals. Dedicació exclusiva.
Declaració de bens i activitats: enllaç a la seva declaració
Regidora dels barris de Talamanca i Illa Plana.
Dades de contacte:
Adreça: c. de Carles III, 4. 6è pis - Eivissa 07800
Tel: 971 199 635
Correu electrònic: montse.garcia@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i biografiaRegidor de Cultura i Patrimoni
José Juan Tur Cardona 

Retribució: 40.552,67.- Euros bruts anuals. Dedicació exclusiva.
Declaració de bens i activitats: enllaç a la seva declaració
Regidor dels barris Dalt Vila i Sa Penya.
Dades de contacte:
Adreça: Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 305 966
Correu electrònic: pep.tur@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i Biografia


Regidora de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans


Estefania TorresNom: Sra. Estefania Torres Sánchez
Retribució: 40.552,67.- Euros. Dedicació exclusiva.
Declaració de bens i activitats:
enllaç a la seva declaració
Regidora dels barris de Es Clot i Platja d'en Bossa.
Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: estefania.torres@eivissa.es
Facebook   Twitter
Delegacions assignades i BiografiaJunta de Govern Local

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa, presidida per l'Alcalde, sr. Rafael Ruiz González, està integrada per set Regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels que integren la Corporació.

La conformen els següents membres de la Corporació Municipal:
1.- Regidor, Sr. Ildefonso Molina Jiménez.
2.- Regidor, Sr. Juan Ribas Ferrer
3.- Regidora, Sra. Elena López Bonet.
4.- Regidor, Sra. María del Carmen Boned Verdera.
5.- Regidor, Sra. Gloria Corral Joven.
6.- Regidor, Sra. Montserrat García Cuenca.
7.- Regidora, Sra. Estefanía Torres Sánchez.

La Junta de Govern Local té assignades les següents atribucions


Comisions Informatives

Comissions Informatives de caràcter permanent:
Les Comissions Informatives permanents, dictaminaran sobre els assumptes i matèries assignats a cadascuna de les àrees respectives, assumint les funcions que la legislació vigent atribueix a la Comissió Especial de Comptes, la Comissió Informativa Econòmica i d’Administració Municipal i es celebraran amb caràcter ordinari una vegada al mes.

Les Comissions Informatives estaran integrades cadascuna d’elles per 9 membres, tres regidors representants del grup municipal Socialista, tres representants del grup municipal Popular, dos representants del grup municipal Guanyem Eivissa i un representant del grup municipal ÉPIC.

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Enllaç a: Atribucions de l'àrea

Comissió Informativa de Benestar Social i Serveis a les persones

Enllaç a: Atribucions de l'àrea


Ple de l´Ajuntament


Composició del Ple

El Ple està integrat per tots el Regidors i és presidit per l'Alcalde.
Rafael Ruiz González – Alcalde (Psoe)

Psoe:
Agustín Perea Montiel
Elena López Bonet
Estefanía Torres Sánchez
Ildefonso Molina Jiménez
Jose Juan Tur Cardona
Maria del Carmen Boned Verdera
Montserrat Garcia Cuenca

Guanyem Eivissa:
Gloria Corral Joven
Juan José Hinojo Domene
Juan Ribas Ferrer
Vicenta Mengual Lull

Épic:
Antonio Villalonga Juan

PP:
Álex Minchiotti Fábregas
Jacobo María Varela de Limia Chorda
Joan Tur Ripoll
Juan Flores Jiménez
Lourdes Cardona Ribas
Maria Fajarnés Costa
Pablo Garriz Galvan
Virginia Marí Rennesson

Funcions del ple